PANTAR Marek Kołodziejczyk
tel. 607 69 81 81
marek@pantar.pl

Wyposażenie central Panasonic

Centrale telefoniczne firmy Panasonic realizują wiele funkcji dodatkowych, wykraczających poza podstawowe wymagania stawiane systemom łączności w firmie. W tym dziale przedstawiam podstawowe typy kart i urządzeń peryferyjnych oraz realizowane przez nie zadania.